* Update 6-9-2021 Berichtgeving coronavirus

* Update 6-9-2021 Berichtgeving coronavirus

Nieuwsbericht VO-raad september 2021

Géén prikbussen op scholen en schoolpleinen

Veel scholen hebben een brief ontvangen over het vaccineren van leerlingen. Aanleiding voor deze brief was een uiting in de media van minister De Jonge waarin werd gesuggereerd dat er prikbussen bij de scholen zouden komen. De VO-raad heeft hierover contact gezocht met de GGD. De GGD heeft bevestigd dat GGD’s geen plannen hebben – en deze ook nooit hebben gehad – om op scholen of schoolpleinen te vaccineren en prikbussen naar scholen te sturen.

Scholen kunnen er uiteraard voor kiezen voorlichting te geven over nut en noodzaak van het vaccineren van leerlingen. Hierbij kan de GGD van dienst zijn. De GGD deelt graag de kennis over het virus en de rol van testen en vaccineren bij de bestrijding hiervan. Op die manier kan de GGD leerlingen én ouders ondersteunen om tot een weloverwogen keuze te komen om zich wel of niet te laten vaccineren. 

Jongeren vanaf 12 jaar besluiten zelf over een vaccinatie. Voordat tot een weloverwogen keuze wordt gekomen, wordt verwacht dat jongeren hierover in gesprek gaan met hun ouders. Plaatsing van een prikbus op een schoolplein zou de keuze van leerlingen voor vaccinatie kunnen beïnvloeden en de suggestie kunnen wekken dat dit buiten het zicht van de ouders om gaat.

Evenals de GGD en de VO-raad vinden ook wij dat ongewenst. 

Berichtgeving Corona 23 februari 2021

Hoera! Op 1 maart weer naar school.

Morgen komen wij als centrale directie bij elkaar om dit besluit met elkaar te bespreken en hoe we dit vanaf 1 maart vorm gaan geven. Maar voor nu zijn wij ontzettend blij dat wij jullie vanaf 1 maart weer op onze school mogen ontvangen. Aan het eind van deze week verwachten we jullie meer duidelijkheid te geven.

Berichtgeving Corona 2 februari 2021

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Op 2 februari 2021, tijdens de persconferentie van onze minister-president, is er een verlenging van de lockdown afgekondigd. Dit betekent dat alle middelbare scholen fysiek gesloten blijven tot en met tenminste 1 maart, dus tot na de voorjaarsvakantie.

Voor meer informatie, zie de volgende sites: 
RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
GGD: https://www.jouwggd.nl/gezondheid/corona/

Update 14-12-2020

Vanavond, tijdens de persconferentie van onze minister-president, zijn vergaande maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te perken. Maatregelen die ons allen treffen, zo ook het onderwijs. Anders dan bij de voorgaande maatregelen tegen corona is er nu sprake van een hoge snelheid waarmee deze maatregelen ingaan. Vanaf woensdag 16 december gaan namelijk de deuren van alle scholen al dicht en dat blijven ze tot 18 januari aanstaande.

Meer informatie kunt u vinden op de websites van één van onze scholen.

Update 24-03-2020 13:00 uur

Naar aanleiding van de persconferentie waarbij minister Slob aangekondigd heeft dat de examens niet doorgaan, overlegt de gezamenlijke directie van Scholengroep Tongerlo over de vervolgstappen. Wij zullen hierover, morgen in de loop van de middag, zo volledig mogelijk communiceren.

Lees meer
https://nos.nl/artikel/2328153-centrale-eindexamens-middelbare-scholieren-gaan-niet-door.html

Update 24 maart 2020

Tongerlo heeft in tegenstelling tot de berichtgeving van gisteren besloten om ook de schoolexamens van vandaag 24 maart 2020 op te schorten.

Update 23 maart 2020 berichtgeving corona

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Minister F. Grapperhaus: Er is nu voor scholen een separate aantal maatregelen genomen. Scholen hebben hier op dit moment hun eigen regeling. In hoeverre die regeling per 6 april anders wordt, daar gaat nog over gesproken worden.”

Direct na de gehouden persconferentie adviseert de VO-raad een time-out in te lassen. Er is grote verwarring ontstaan over de vraag hoe een verbod op samenkomsten te verenigen is met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen. De VO-raad wil spoedoverleg met minister Slob over de chaotische situatie die nu ontstaat. Daarnaast heeft het bestuur van de VO-raad vandaag besloten een beroep te doen op het kabinet in deze uitzonderlijke situatie het centraal examen te schrappen.

Dit betekent dat de planning van de huidige examens vooralsnog op het Norbertus Gertrudis Lyceum en het Gertrudiscollege niet zal afwijken. In verband met de aangescherpte corona-maatregelen, is op advies van de VO-Raad besloten de schoolexamens vanaf woensdag 25 maart op te schorten tot er duidelijkheid is over hoe de maatregelen voor de scholen van toepassing zijn. Voor het Norbertus Gertrudis Lyceum & het Gertrudiscollege betekent dit dat alle geplande PTA-toetsen vanaf woensdag 25 maart tot nader order worden uitgesteld. De toetsen van dinsdag 24 maart gaan in verband met de late berichtgeving nog wel door. De inzagen die op dinsdag 24 maart zouden plaatsvinden worden wel uitgesteld. Ouders/verzorgers ontvangen uiterlijk woensdag aanstaande informatie over de politieke besluitvorming ten aanzien van het centraal examen. Meer informatie is ook te lezen op de website van de VO-Raad.  

Om de schoolexamens af te kunnen nemen volgens de normen, die het RIVM heeft vastgesteld, houdt het Norbertus Gertrudis Lyceum en Gertrudiscollege zich volledig aan de richtlijnen. Wij roepen onze leerlingen op dit ook buiten de school te doen, zowel onderweg als op het schoolplein. Houd minimaal 1,5m afstand van elkaar, ook tijdens het fietsen of het wandelen van en naar school. We zijn samen verantwoordelijk en de medewerkers van onze school zullen leerlingen helpen en begeleiden.

De aangescherpte nieuwe maatregelen vind u hier: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen

Houd de nieuwsberichten op onze website goed in de gaten. We begrijpen dat dit voor iedereen een onzekere situatie is. Morgenochtend om 08.00 uur kan de werkelijkheid een andere zijn dan hierboven beschreven. Wij vertrouwen op uw begrip en doen er alles aan om u tijdig en adequaat te informeren.

15-03-2020

Het kabinet heeft zojuist bekend gemaakt dat alle scholen en kinderopvang in Nederland dichtgaan vanaf 16 maart tot en met 6 april 2020, behalve voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Op dit moment bespreken we hoe we het onderwijs en de toetsing gaan organiseren, maar in ieder geval handelen we vanaf morgen per school als volgt:

12-03-2020

Vanmiddag zijn er nieuwe aangescherpte maatregelen bekend gemaakt in een persconferentie met premier Rutte en de heer van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Dat betekent dat mensen met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten thuis moeten blijven en het beste sociale contacten kunnen mijden tot ze weer zijn opgeknapt. Verder worden evenementen met meer dan 100 mensen in heel Nederland afgelast. De nieuwe maatregelen gelden in elk geval tot 1 april.

Tongerlo volgt ook de nieuwe maatregelen vanuit de overheid zorgvuldig op. Onze school blijft open maar wij vragen uw begrip bij uitval van lessen omdat de maatregelen ook voor docenten met klachten gelden.

Lees meer over de nieuwe maatregelen op:

https://nos.nl/artikel/2326868-corona-maatregelen-thuisblijven-bij-milde-griepklachten-evenementen-massaal-afgelast.html

Mochten er, op korte termijn, aanvullende maatregelen voor Brabant volgen, dan houden wij u via onze website op de hoogte.

09-03-2020

In eerdere berichten hebben wij u op de hoogte gebracht over hoe wij als Scholengroep Tongerlo omgaan met het coronavirus. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. Leerlingen of medewerkers die last hebben van verkoudheid (ook vanwege hooikoorts, allergie, of gediagnosticeerd als reguliere verkoudheid door een arts), hoesten of koorts dienen sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.

Scholengroep Tongerlo
Onze scholen zijn open. Wel zijn er medewerkers en leerlingen als gevolg van de oproep van het RIVM afwezig. Er is momenteel geen aanleiding om onze scholen te sluiten. De lokale GGD kan in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling – of een deel daarvan- te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit burgemeester moeten onze scholen onderwijs verzorgen.

Ziek melden/niet ziekmelden

Het coronavirus roept vragen op m.b.t. aanwezigheid en ziekmelding. Zolang onze school niet is gesloten en er geen sprake is van een klas die vrij krijgt omdat de leerkracht niet mag werken, dan geldt de Leerplichtwet. Alleen als kinderen uit Noord-Brabant last hebben van verkoudheid, hoesten of koorts, is het advies om de leerling ziek te melden op school. Een leerling mag niet uit voorzorg worden thuisgehouden, als er geen klachten zijn. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan worden overlegd met de huisarts of GGD. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt, zijn vrijgesteld van de Leerplichtwet.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Ongeoorloofd schoolverzuim moet wij als school melden via het verzuimregister van DUO, dit volgens de richtlijnen. Maar natuurlijk kunnen we begrijpen dat het coronavirus een zoektocht is. Het vraagt om maatwerk en wij vragen aan u om de situatie zorgvuldig te bekijken en waar nodig de richtlijnen te volgen. Wanneer kinderen die geen klachten hebben die op het coronavirus wijzen toch thuis worden gehouden, al dan niet uit voorzorg, moet er gemeld worden.

We houden u van eventuele nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

08-03-2020

Er is sinds vrijdagavond 7 maart jl. een kantelmoment in de richtlijn van het RIVM. https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant.

Advies RIVM
Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant dat als je last hebt van verkoudheid, hoesten of koorts je sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn.  Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zoveel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren. 

De GGD heeft aan alle scholen in Noord-Brabant medegedeeld:

“Het is niet nodig scholen te sluiten. Leerlingen die geen klachten hebben kunnen gewoon naar school. Leerlingen die last hebben van een van de onderstaande klachten moeten thuisblijven: verkoudheid, hoesten, of koorts (meer dan 38 graden)”

Scholengroep Tongerlo  

Alle deelscholen van scholengroep Tongerlo zullen maandag a.s. gewoon open zijn en volgens het normale rooster de lessen verzorgen. Leerlingen mogen ervan uitgaan dat huiswerk, toetsen en andere schoolactiviteiten gewoon doorgaan – tenzij via Magister anders gemeld wordt. Mocht uw kind vanwege bovengenoemde klachten afwezig zijn tijdens een of meerdere toets momenten dan zorgen wij voor een passende oplossing.

Als een leerling klachten heeft (verkoudheid, of hoesten, of koorts van meer dan 38 graden), dan verzoeken wij u de leerling ziek te melden en thuis te houden totdat de klachten verdwenen zijn.
Ziek melden kan op de gewone manieren, bijvoorbeeld via uw Magister-account of op het schooltelefoonnummer:

Da Vinci College: 0165-792100.
Norbertus Gertrudis Mavo: 0165-792200.
Norbertus Gertrudis Lyceum: 0165-792300.

De criteria voor ziekte gelden de komende dagen, tot het moment dat via het RIVM andere aanwijzingen worden gegeven.


Voor medewerkers van scholengroep Tongerlo gelden dezelfde criteria. Maandagochtend verschijnen zo vroeg mogelijk op Magister roosterwijzigingen die het gevolg zijn van afwezige docenten. In de loop van maandag worden eventuele maatregelen gepubliceerd via deze site. Leerlingen vinden informatie over roosteraanpassingen in Magister.

06-03-2020

Aanvullende informatie GGD coronavirus

De GGD ontvangt dagelijks diverse vragen over het nieuwe coronavirus. In dit bericht lees je meer over het coronavirus en preventie op school.
 
Wat als kinderen, leerlingen, studenten, medewerkers ziek worden?
Aan sommige personen vraagt de GGD om fysiek contact met anderen te beperken (social distancing). Het gaat dan om personen die mogelijk besmet geraakt kunnen zijn met het coronavirus. Dat betekent dat zij niet naar hun werk of school mogen. Dit geldt voor de volgende twee groepen mensen:

  • Huisgenoten van patiënten met het coronavirus
  • Personen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en verkoudheidsklachten of koorts hebben. Deze klachten kunnen het begin zijn van coronavirus. Deze personen moeten thuis blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten.

Bel met de huisarts als de klachten erger worden. De huisarts kijkt wat er gedaan moet worden, en overlegt zo nodig met de GGD.

Op dit moment kunnen wij melden dat er geen leerlingen of medewerkers zijn met deze klachten binnen onze scholengroep.

Besteed aandacht aan handhygiëne
De belangrijkste maatregelen wij als scholen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

  • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw  elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.

Heb je vragen?
Als GGD volgen we de situatie rondom het coronavirus op de voet. Dit doen wij samen met het RIVM en de veiligheidsregio. Alle huisartsen zijn geïnformeerd door de GGD. Meer informatie over het coronavirus kun je lezen op de website van de GGD en op de website van het RIVM. Staat uw vraag hier niet tussen? Bel dan met het RIVM 0800 – 1351 of de GGD: 0900 – 364 64 64.

03-03-2020
Gisterenavond, 2 maart 2020 zijn wij als scholengroep Tongerlo geconfronteerd met vragen rondom een eventuele besmetting van een leerling met het Coronavirus. De ouders van deze leerling hebben uit voorzorg met onze scholengroep contact opgenomen. Na contact met RIVM en GGD hebben we deze ochtend als scholengroep kunnen vaststellen dat er geen sprake is van besmetting. Ook heeft de RIVM aangegeven dat er geen enkele noodzaak is om te testen. Vandaag hebben we groepen leerlingen uit voorzorg thuis laten blijven maar vanaf morgen worden alle lessen volgens rooster opnieuw hervat. Dit ook conform het advies van het RIVM. Hieronder een fimpje, bron RIVM. Voor meer tips kunt u terecht op de website van de rijksoverheid door hier te klikken:

29-02-2020
Het coronavirus heeft nu ook Nederland bereikt. Het virus werd twee maanden geleden ontdekt in China. In dat land neemt het aantal nieuwe ziektegevallen af. Omdat de ziekte al twee maanden rondwaart in China, heeft de rest van de wereld meer voorzorgsmaatregelen kunnen nemen dan China.

Het coronavirus heeft nu ook Nederland bereikt. Het virus werd twee maanden geleden ontdekt in China. In dat land neemt het aantal nieuwe ziektegevallen af. Omdat de ziekte al twee maanden rondwaart in China, heeft de rest van de wereld meer voorzorgsmaatregelen kunnen nemen dan China.


Voorbereiding
Volgens de RIVM hoeven we op dit moment niet voorzichtiger te zijn dan voor een gewone griep. Net zoals bij alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken zijn de belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Houd uw zoon of dochter met koorts thuis

Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd tijdelijk van werk of school worden geweerd? Als mensen geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit één van deze gebieden echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. Belangrijk om te weten: tot nu toe lijkt de overdracht van het virus tijdens de incubatietijd, dus voordat er klachten ontstaan, een zeer kleine rol te spelen.
 

Wij als school zijn ons nu aan het voorbereiden op de hervatting van de school na de voorjaarsvakantie, aankomende dinsdag 3 maart 2020. Maandag 2 maart is een studiedag. Zoals we nu kunnen inschatten zal de school normaal conform het rooster starten.

Wit u meer weten over het virus zelf of hoe u met het virus omgaat? Raadpleeg dan altijd de informatie van het RIVM en houd de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in de gaten.  De situatie wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door GGD Westbrabant, ook hier vind u de laatste informatie over het coronavirus.
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er echter na het raadplegen van bovengenoemde sites (RIVM, GGD en ministerie van Volksgezondheid) nog vragen zijn, neem dan contact op met de collegedirecteur. 

Vriendelijke groet,                                

Marijke Broodbakker