1 – Leren omgaan met agressief gedrag

In veel organisaties is de confrontatie met agressie en onveiligheid een realiteit. Agressieve, scheldende of persoonlijk beledigende kinderen, jongeren of ouders zijn geen zeldzaamheid. Opmerkingen als ‘ik weet jou wel te vinden’ of ‘straks pak ik je buiten wel’ worden regelmatig gebruikt. 

Medewerkers zijn vaak niet voorbereid over hoe zij met agressief gedrag moeten omgaan. Omgaan met agressief gedrag vraagt een bewuste reactie: hoe kunnen we met ons eigen gedrag het gedrag van anderen beïnvloeden?

Over de methodiek

  • In deze training richten we ons op situaties binnen organisaties, waarbij het gaat om agressief gedrag van mensen, waar je als professional al een bepaalde relatie mee hebt.
  • Ook richten wij ons op be├»nvloedbaar gedrag. Dit betekent concreet dat we niet ingaan op agressie als gevolg van bijvoorbeeld drugsgebruik of psychiatrische stoornis.
  • Voor aanvang van de training wordt aan de deelnemers gevraagd om casussen aan te leveren waar zij in de praktijk mee te maken hebben of hebben gehad.
  • Tijdens de training wordt met een trainingsacteur geoefend.
  • Deelnemers krijgen tijdens de bijeenkomsten de nodige theorie aangereikt en een mapje met achtergrondinformatie.

Resultaat


Na het volgen van deze training kunnen deelnemers:

  • Agressie-incidenten herkennen en voorkomen.
  • Gepaste reacties geven, waardoor de agressie van de ander de-escaleert.
  • Hun eigen lichamelijke reacties, emoties en gedachten herkennen, waardoor opgebouwde spanning voorkomen kan worden.
  • Hun grenzen bewaken.

Duur van de training


2 dagdelen van 4 uur.